+98 (21) 5525 7011

جک های هیدرولیک

ماشین سازی رشدی با بیش از 15 سال سابقه مفید در زمینه تولید ، فروش و پشتیبانی جک های هیدرولیک با کسب تجربیات فنی مفید در زمینه هیدرولیک آماده خدمت به صنعتگران عزیز می باشد این ماشین سازی با در نظر گرفتن کلیه جوانب فنی و محیطی خواهان در ارایه بهترین طرح و سازه است و همچنین با استفاده از تجهیرات تست هیدرولیک قبل از پیاده سازی اطمینان ایمنی را برای مصرف کنندگان تامین می نماید.

کاربری:کشاورزی

تناژ:تا 1500 کیلو

گروه: جک

کد محصول: 3001

بزرگنمایی

کاربری:صنعتی

تناژ:تا 1500 کیلو

گروه: جک

کد محصول: 3002

بزرگنمایی

کاربری:صنعتی

تناژ:تا 1500 کیلو

گروه: جک

کد محصول: 3003

بزرگنمایی

کاربری:صنعتی

تناژ:تا 1500 کیلو

گروه: جک

کد محصول: 3004

بزرگنمایی

کاربری:صنعتی

تناژ:تا 1500 کیلو

گروه: جک

کد محصول: 3005

بزرگنمایی

کاربری:کشاورزی

تناژ:تا 1500 کیلو

گروه: جک

کد محصول: 3006

بزرگنمایی

کاربری:کشاورزی

تناژ:تا 1500 کیلو

گروه: جک

کد محصول: 3007

بزرگنمایی

کاربری:کشاورزی

تناژ:تا 1500 کیلو

گروه: جک

کد محصول: 3008

بزرگنمایی